Loading…
Změna trvalého pobytu

Na základě uzavření smlouvy o poskytnutí služby trvalého pobytu a úhrady dané ceny od nás obdržíte souhlas s ohlášením změny trvalého bydliště a budete si moci adresu změnit na příslušném úřadě a zažádat o nový občanský průkaz.


Co vše je potřeba k vyřízení změny trvalého bydliště a kde je možné změnu vyřídit?

Samotná změna adresy trvalého bydliště není složitý proces. Stačí se dostavit na místní obecní úřad, případně na úřad městské části, nebo městského obvodu a vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Tento krok zabere pouhých 5 minut vašeho času. Zde vám paní úřednice ustřihne růžek občanky a vydá prozatímní doklad – žlutou kartičku „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, kde je uvedena jak původní, tak nová adresa. Tato služba je zpoplatněna a zaplatíte 50 Kč.

Při změně adresy trvalého bydliště musíte doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva, souhlas oprávněné osoby). Pokud máte adresu od nás, dodáme vám obratem úředně ověřený souhlas oprávněné osoby.

Poté, co změnu nahlásíte, je ohlašovna povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého bydliště do informačního systému evidence obyvatel nejpozději do 3 pracovních dnů.

Na další přepážce je nutné požádat o vydání nového občanského průkazu nejdéle do 15 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu. Tato služba je zdarma a průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů. Případně je možné požádat o zrychlené vydání občanského průkazu. Při vydání do 24 hodin zaplatíte 1.000 Kč nebo do pěti pracovních dnů 500 Kč. 


O změně trvalého bydliště jste následně povinni informovat:

 • Vaši zdravotní pojišťovnu, a to do 30 dnů
 • Správu sociálního zabezpečení, pokud jste OSVČ nebo důchodce
 • Úřad práce v případě, že pobíráte sociální dávky, a to do 8 pracovních dnů
 • Registr řidičů, pokud měníte i obec, kterou máte v řidičském průkazu uvedenou, a to do 5 pracovních dnů
 • Pokud vlastníte motorové vozidlo, informujete rovněž registr vozidel
 • Banky, pojišťovny a další finanční instituce, kde jste klientem
 • Dodavatele energií (voda, plyn, elektřina)
 • Ošetřujícího lékaře
 • Zaměstnavatele, školy a školky
 • Poštu (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky
 • Telefonního operátora

Naopak není nutné informovat úřady, které mají synchronizované údaje z registru obyvatel, a to:

 • Finanční úřad
 • Katastr nemovitostí
 • Živnostenský úřad